English Norsk Nederlands Português Brasil Italiano 日本語 Deutsch Español

Takk til alle som har hjulpet!

Først og fremt en kjempetakk til samtlige på MXPie Teamet som har brukt uendelig mange timer av fritiden sin til P.I.E. Alle har overgått de flestes forventninger!

MXPie Teamet består av en mengde frivillige som har gitt og fremdeles bruker masse tid på å gi hjelp til tilkobling både gjennom chatrom, egne lokale websider og en rekke andre kanaler. Denne hjelpen har vært uvurderlig og vil fortsatt være en av de viktigste faktorene for å holde liv i det internasjonale WinMX-nettverket.

MXPie Teamet vil også takke alle dere som fremdeles bruker og støtter oppunder nettverket selv når ting så ut til å være lik null

En spesiell takk til alle fra WinMXWorld og WinMX Community som har fremmet ytterligere sikkerhet og velferd for WinMX brukerne.

Norwegian translations by 'Beat Doctor'